Virallisia juttuja

Firman virallinen nimi on OY Visan polkupyörähuolto AB ja Y-tunnus on 2221328-5. Kaikissa hinnoissame (huolto- ja korjaustyöt, varaosat, tarvikkeet sekä uudet ja käytetyt polkupyörät) on mukana 24 prosentin arvonlisävero, ellei toisin ilmoiteta.

Kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevat EU:n ns. ADR-direktiivi ja ODR-asetus tulivat voimaan 9.1.2016, mistä syystä tämänkin polkupyörähuollon pitää nettisivullaan tiedottaa seuraavaa:

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Kuluttajariitalautakunnan verkkosivun osoite on www.kuluttajariita.fi.
Noin, tulipa tuokin lakisääteinen velvoite hoidetuksi.